Urbi et orbi • Síremlék
Játsszák Baki Dániel
Bartos Ágnes e.h.
Brezovszky Dániel e.h.
Czirják Liliána e.h.
Erdős Lili e.h.
Forrai Áron e.h.
Kiss Nikolett e.h.
Juhász Vince e.h.
Major Irma e.h.
Porogi Ádám
Rákos Olivér e.h.
Zsótér Sándor

Dramaturg: Kelemen Kristóf
Látvány: Márkus Sándor
A rendező munkatársa: Lévai Ágnes

Rendező: SZILÁGYI BÁLINT

 

Mindkét napon az előadásokat beszélgetés követi:

27-én Szabó T. Anna, Bende József, Szegő János

28-án Szabó T. Anna, Zsótér Sándor, Bartos Ági, Szilágyi Bálint, Szegő János

Pilinszky100 – ünnep a Magvető Kiadóval

„Szép vagy, akár egy síremlék. Az egész környék lakossága itt tolong a kerítés mögött. Gyerekek, nők, férfiak, aggastyánok. Olyan vagy, mintha helyettünk élnél, helyettünk haldokolnál.” (Síremlék)

Pilinszky János költői életművében különleges helyet foglalnak el a színművek, amelyek egy sajátos színpadi univerzumba repítik el a nézőt, szürreális képek, allegorikus alakok és érzéki hangulatok szuggesztív áramlásába. Pilinszky 1973-ban írta az Urbi et orbi és a Síremlék című egyfelvonásosokat, amelyek magukon viselik szerzőjük párizsi élményeinek és Robert Wilson színházeszményének mágikus hatását. Pilinszky drámaírói munkásságát Tarján Tamás „hőstettnek” nevezte, mivel a magyar színházművészet számára „új, szokatlan, rejtelmes univerzalitást nyitott meg, különleges, torzószerű teljességekkel gazdagította dramaturgiánkat.” Pilinszky igazi színházat írt, ha arra gondolunk, hogy az intim, tabusított pillanatok, mint egy haldokló pápa testi szenvedése az Urbi et orbiban vagy egy félmeztelen nő kerti napfürdőzése a Síremlékben a nyilvánosság tekintete előtt ítéltetik meg. A Fehér pápát a Szent Péter térre nyíló ablakban a katolikus hívek tömege nézi, a félmeztelen nőt a kert kerítésénél álló utcai emberek bámulják. A nézőközönség kórusban karmol és felemel, a porondon állók pedig misztikus metamorfózison mennek keresztül, miközben a halál és az újjászületés aktusai robbantják fel a színház templomát. És az ólomsúlyú, költői mondatok közben feltárul Pilinszky színházról való gondolkodása, gyermeki, már-már naiv játékossága, szövegeinek sajátos fekete humora.

A Radnóti Színház e két ritkán játszott Pilinszky-dráma bemutatásával a szerző születésének századik évfordulóját ünnepli a Magvető Kiadóval közösen. A Magvető egy különleges kiadvánnyal emlékezik a száz éve született költőre. Pilinszky élete végéig az általa “vertikális regényként” emlegetett önéletrajz megírásával foglalkozott. Az Önéletrajzaim című kötet az elkészült és még életében publikált fejezetek mellett a befejezetlen részeket, töredékeket is tartalmazza Bende József szerkesztésében.

Bemutató: 2021. november 27.
Utolsó előadás: 2021. november 28.

Porogi Ádám

Jelenet az előadásból

Jelenet az előadásból
Jelenet az előadásból
 
Jelenet az előadásból

Fotók: Éder Vera, a fotók jogdíjasak