KÖZÉRDEKŰ ADATOK

AZ OLDAL JELENLEG SZERKESZTÉS ALATT ÁLL!

Ezen az oldalon a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tevékenységével kapcsolatos nyilvános adatokat tesszük közzé.
A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működik.

A társaság alapadatai:

székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 11.
postacím: 1367 Budapest Pf. 60.
központi telefonszám: 06 1 321-0600
fax: 06 1 322-9496
cégjegyzékszám: 01-09-963632
adószám: 23395668-2-42
ügyvezető igazgató: Kováts Adél

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. Kapcsolat, elérhetőség
I.2. Szervezeti felépítés 
I.3. Szervezet vezetői
I.4. Ügyfélszolgálati adatok
I.5. Testületi szerv adatok
I.6. Irányított szervek
I.7. Gazdasági társaságok
I.8. Közalapítványok
I.9. Alapított szervek
I.10. Lapok
I.11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 
II.2. A hatósági ügyek intézésének rendje
II.3. Közszolgáltatások
II.4. A szerv nyilvántartásai
II.5. Nyilvános kiadványok
II.6. Testületi szerv döntéshozatal, ülések
II.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
II.8. Hirdetmények
II.9. Pályázatok
II.10. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok
II.11. Közérdekű adatok igénylésének rendje
II.12. Működési statisztikák
II.13. Statisztikák közérdekű adatokról
II.14. Közérdekű adatok hasznosítási szerződései
II.15. Közérdekű adatok felhasználásának feltételei
II.16. Közadat újrahasznosítási tájékoztatás
II.17. Közadat újrahasznosítási szerződési feltételek
II.18. Közadat újrahasznosítási díjszabás
II.19. Közadat újrahasznosítási jogorvoslat
II.20. Közadat újrahasznosítási szerződések
II.21. Közadat digitalizálási megállapodások 
II.22. Közadatra vonatkozó szervezeti szabályok

 

III. GAZDÁLKODÁSI adatok

III.1. Éves költségvetések, beszámolók  
III.2. Személyi juttatások
II.3. Tájékoztató az SZJA 1%-a felhasználásáról
III.4. Szerv által nyújtott támogatások
III.5. Öt millió forint feletti szerződések
III.6. Koncessziós adatok
III.7. Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések
III.8. EU támogatással megvalósult projektek
III.9. Közbeszerzési információk

TÁRSASÁG TULAJDONOSÁVAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK

1. Alapító Okirat és módosításai

2. Fenntartói megállapodás

3. Bérleti szerződés (BFVK Zrt.-vel között szerződések)

4. Közszolgálati szerződés

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG HATÁROZATAI

A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléseiről készült jegyzőkönyvek

 

ÜVEGZSEB

Üvegzseb archív

Az ÁHT. 15/B §-nak hatálya alá eső szerződések:
Lisys Rt. szcenikai rendszerek felújítása: 8.934.840 Ft + ÁFA
 
Az Áht. 15/B. §-a alá eső szerződés 2009.
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés
Tárgy: Radnóti Színház közönségforgalmi vizes blokkjainak felújítási munkálatai
Vállalkozó neve: Seven Team Kft. A szerződés értéke: 7.267.000.-Ft+áfa
A szerződés időtartama: 2009.06.25.-08.11.
 
Az Áht. 15/B. §-a alá eső szerződés 2010.
Szerződés típusa: bérleti szerződés
Tárgy: raktárhelyiség bérlete
Bérbeadó neve: Robertex Plusz Kft.
A bérlet értéke: 5.054.940.-Ft+áfa / év
A szerződés időtartama: határozatlan

 

A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működik.
bplogo1 nyomdai
 

 

 

KözzétételÖsszegzés – villamos energia (2016)

Ingatlan-elidegenítés közzéttétel (2015)