HÁZIREND

 

Kedves Nézőink!

A Radnóti Színház közönsége ismeri és betartja a színházbajárás írott és íratlan szabályait. Mégis összegyűjtöttünk olyan információkat, tudnivalókat, szabályokat, amelyek elősegítik a zavartalan színházi élményt. Az alábbiakat kérjük betartani tisztelt közönségünktől:

::: A színházjegy (vagy bérlet) megvásárlásával, a színházba való belépéssel a nézőink látogatóink elfogadják, hogy csak az alábbi szabályok betartásával látogathatók programjaink.

::: Színházunkat mindenki saját felelősségére látogathatja.

::: Előadásainkat, programjainkat érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. 

::: Az ingyenes előadásainkon az arra érvényes beléptetési szabály betartásával lehet részt venni (pl. regisztráció).

::: Jegyárainkról, valamint az igénybe vehető kedvezményekről, valamint a fizetési módokról a Színház honlapján (www.radnotiszinhaz.hu) találnak információt. A pénztártól való távozás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

::: Az előadásokra érvényes diák-, pedagógus-, illetve nyugdíjas kedvezmények igénybevételére csak a kedvezményt igazoló dokumentum felmutatásával jogosultak. A diák, pedagógus- és nyugdíjas-jegy nem átruházható.

::: Jegyet csak abban az esetben áll módunkban visszaváltani vagy más jegyre cserélni, ha az előadás valamilyen okból (kivéve vis major) elmaradt. Amennyiben félbeszakad egy előadás, úgy helyette egy másik időpontra átválthatók a jegyek.

::: A Színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja, az esetleges változásokról honlapunkon, Facebook-oldalunkon, jegyirodánkban és jegypénztárunkban adunk tájékoztatást, de azon nézőinket, akiknek elérhetőségével rendelkezünk, közvetlenül is értesítjük. Műsorváltozás esetén a jegyek automatikusan érvényesek az aznapi (csere)előadásra, ugyanarra a helyre. Amennyiben a néző nem kívánja megtekinteni az aznapi (csere)előadást, úgy jegyét az elmaradt produkció másik időpontban tartandó előadására, a szabad helyek függvényében becserélheti, vagy ha nem kíván élni ezzel a lehetősséggel sem, jegyét visszaválthatja.

::: Előadásainkat 14 éven felülieknek ajánljuk. Ettől eltérő korosztályi ajánlásokat az előadások színlapjain tüntetjük fel.

::: Az előadásokra késve érkező nézőink jegyük szerinti helyüket csak a szünetben tudják elfoglalni. Amennyiben az előadásban nincs szünet, a késve érkezőket pótszékekre tudjuk ültetni vagy ennek foglaltsága esetén nem áll módunkban beengedni. Ebben az esetben a jegy árát nem tudjuk visszatéríteni.
A pelikán című produkciónkra az előadás kamarajellege és csendjei miatt a későn (kezdés után) érkező nézőinket nem tudjuk beengedni még pótszékre sem.

::: Az előadások alatt a nézőtérről bármilyen ok miatt távozó néző csak szünetben térhet vissza a helyére, addig pótszékre tud ülni, ha nincs szünet értelemszerűen akkor is csak pótszéket tudunk biztosítani.

 ::: A Keres Emil Próbateremben játszott előadásainkon a nézők csak a kezdés előtt néhány perccel foglalhatják el a helyeket.

::: Aki az előadás rendjét megzavarja, a többi néző kárára zavaró magatartást tanúsít, illetve viselkedésével – beszélgetéssel vagy bármely módon – zavarja az előadás nézőit és/vagy a színpadon fellépőket, a nézőtéri személyzet kötelezheti a nézőtér elhagyására.

::: Az előadások alatt a mobiltelefon és más, az előadást zavaró eszköz használata nem megengedett. Az előadások alatt bármilyen eszközzel (például mobiltelefonnal) történő kép-, videó- vagy hangrögzítés szigorúan tilos, ez alól kivételt képeznek az előre egyeztetett, hivatalos, engedéllyel történő forgatások, fotózások. E szabály be nem tartása személyiségi jogi, szerzői- és szomszédos jogi jogsértés következményeit vonhatja maga után. A látogató a személyzet felszólítására köteles azonnal felhagyni a hang-, illetve képrögzítéssel, az addigiakat törölnie kell, ellenkező esetben a Színház munkatársai felszólíthatják a nézőtér elhagyására.

::: Promóciós célból, továbbá nyilvános televíziós- vagy rádió-felvétel készítése során a Színház egész területén készülhet kép- és hangfelvétel a színház külön engedélyével, amelyen bármely néző feltűnhet. A jegy vagy bérlet megvásárlását, illetve színházunkba való belépését az ehhez való hozzájárulásnak tekintjük.

::: Ha egy produkció lebonyolításához szükséges (pl. TV-felvétel) a nézők átültetése, ennek jogát a Színház fenntartja oly módon, hogy a nézőnek azonos árkategóriájú helyet biztosít. Ilyen esetben legkésőbb az előadás megkezdése előtt az érintett nézőknek nézőtéri
dolgozóink tájékoztatást adnak. Amennyiben azonos árkategóriájú helyre az adott előadáson már nincs mód, úgy a Színház a következő előadásra biztosít számára belépést.

::: Tilos bevinni a nézőterekre ételt és italt, illetve olyan tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat.

::: Tilos a színház területére belépni életveszélyt okozó tárggyal, fegyverrel.

::: Súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy az előadásokat nem látogathatja, érvényes belépőjegy birtokában sem! Nem látogathatja továbbá az előadásokat azon személy sem, aki botrányos, illemsértő, jogszabályba ütköző módon viselkedik, vagy ápolatlan külseje miatt a többi színházlátogató terhére van. A Színház munkatársai az előadás zavartalan lefolyását veszélyeztető látogatókat kivezettethetik.

::: Tájékoztatjuk kerekesszékes, mozgásukban korlátozott, illetve hallássérült nézőinket, hogy Színháztermünk akadálymentesen megközelíthető, valamint indukciós hurokkal rendelkezik. Ezért kérjük érintett nézőinket, hogy jegyvásárlás előtt vegyék fel a kapcsolatot színházunk jegyirodájával, hogy a lehető legtökéletesebb helyhez jussanak. Részletes információkat itt olvashatnak. 

::: Tájékoztatjuk a vak és gyengénlátó nézőinket, hogy segítőkutyával be tudnak jönni, ugyanakkor audionarrációval egyik előadásunk sem rendelkezik.

::: A nézőtérre – a segítőkutyán kívül – más állatot behozni tilos!

::: A ruhatár használata ingyenes. A kabátokban és táskákban vagy a Színház más területén elhagyott tárgyakért anyagi felelősséget nem vállalunk. A ruhatárak az előadást követően még fél óráig tartanak nyitva.

::: A Színház területén elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk, a talált tárgyak iránt az előadás napján a nézőtéri felügyelőnél, az ezt követő napokon a portán lehet érdeklődni.

::: A Színház egész épülete nemdohányzó. Dohányozni kizárólag a Színház előtt az utcán, a bejárattól minimum 5 méter távolságra lehet.

::: Rendkívüli esemény esetén (pl. bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) a látogató köteles betartani a Színház munkatársainak utasításait, és követni az előírásokat. Vis major helyzetben a színház a jegyeket nem váltja vissza.

::: Kérjük, hogy a Színház területén történt balesetet, rosszullétet, rendkívüli eseményt a nézőtéri munkatársainknak haladéktalanul jelezzék, lehetővé téve ezzel a gyors intézkedést.

 ::: Minden látogató köteles a Színház helyiségeit és eszközeit, berendezési tárgyait rendeltetésüknek megfelelően használni

A látogatási szabályzat megsértése esetén a szabályt megsértője ellen figyelmeztetés után hatósági vagy egyéb eljárás is indítható. A látogatási szabály megszegéséből adódó károkért a szabályt megszegő személy felel és köteles adott esetben a jogszabályi felelősséget és az esetleges szankciók terheit viselni

A látogatási szabályzat betartása közös érdekünk, ehhez kérjük nézőink segítségét és szíves közreműködését. A Színház dolgozóinak e szabályzat betartására tett intézkedései a látogatók számára kötelező érvényűek.

Együttműködésüket köszönjük, előadásainkhoz, programjainkhoz jó szórakozást kívánunk!

a Radnóti Színház igazgatósága