Közérdekű adatok igénylésének rendje

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésével megbízott személy:
Hegedűs Judit gazdasági igazgató

Közérdekű adatigénylés előterjeszthető írásban vagy elektronikus úton:

Írásban:
– postán: a Színház postacímére (1367 Budapest Pf. 60.) küldött levélben, a gazdasági igazgatónak címezve
– személyesen benyújtva: a gazdasági igazgató titkárságán (1065 Budapest, Nagymező utca 11.)
– elektronikusan: az igazgatosag@radnotiszinhaz.hu címre küldve