Emlékezzünk!

2008-2009 között egy szélsőjobboldali csoport tagjai hat roma embert, köztük egy ötéves gyermeket öltek meg vidéki településeken, több tucatot pedig megsebesítettek. Ez a rasszista indítékból elkövetett terrorcselekmény példátlan volt Magyarországon a II. világháború óta. A véletlenszerűen kiválasztott áldozatok ártatlanok voltak, egyetlen „bűnük” a bőrük színe volt.

Február 23-án a 2009-ben Tatárszentgyörgyön történt brutális kettős gyilkosságra emlékezünk. A gyilkosság mindig egy folyamat utolsó állomása, előzménye a gyűlölet, ami minden esetben a megértés és az ismeretek hiányából, az előítéletekből, a tévhitekből és a sztereotip gondolkodásból ered. Ha nincs párbeszéd roma és nem roma emberek közt, esély sincs arra, hogy létrejöjjön a megértés és az elfogadás.

Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány létrejötte szorosan kötődik a romák ellen elkövetett terrortámadáshoz – az akkori cigányellenes hangulat és a társadalmi szolidaritás hiánya ösztönözte cselekvésre az alapítókat; felismerték, hogy el kell kezdeni kommunikációs hidakat építeni és megalapították az Uccu-t.

Emlékezzünk, cselekedjünk! Tegyünk együtt egy elfogadó társadalomért!

Uccu és a Radnóti Színház

Fotó: Csoszó Gabriella