A RADNÓTI MIKLÓS SZÍNHÁZ 2011. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

A Radnóti Színház a 2011. évre közbeszerzési eljárás megindítását nem tervezi.

Budapest, 2011. március 21.

Dr. Komáromi György
Gazdasági igazgató

Jóváhagyom:

Bálint András
igazgató