AZ ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS 2010. OKTÓBER 30. UTÁN

9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez
Az éves statisztikai összegzés
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Az ajánlatkérő neve és címe
Hivatalos név:
Radnóti Miklós Színház
Postai cím:
Nagymező utca 11.
Város/Község:
Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Komáromi György gazdasági igazgató
Telefon:
+36-1/322-0376
E-mail:
komaromi@radnótiszinhaz.hu
Fax:
+36-1/322-0376
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.radnotiszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közjogi szervezet
Regionális/helyi szintű X
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont] Egyéb
II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok
II.1) A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. IV. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
Száma: 0
Érték:
II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
Száma: 1
Értéke: 48 500 000
III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó Részletes adatok
III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
III.1.1) Árubeszerzés
III.1.1.1) Eljárás típusa
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt
meghívásos
gyorsított meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény nélküli tárgyalásos
gyorsított tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd
 (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
hirdetménnyel induló tárgyalásos
közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
közvetlen felhívással induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.1.2) Építési beruházás
III.1.2.1) Eljárás típusa
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt
meghívásos
gyorsított meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény nélküli tárgyalásos
gyorsított tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd
 (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
X hirdetménnyel induló tárgyalásos
közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
közvetlen felhívással induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] 1 (száma)
48 500 000 (értéke)
—————(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban: 1 (száma) 48 500 000 (értéke)
III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
45000000-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 48 500 000 (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban: 1 (száma) 48 500 000 (értéke)
III.1.3) Építési koncesszió
III.1.3.1) Eljárás típusa
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt
meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény nélküli tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd
 (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
hirdetménnyel induló tárgyalásos
közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
közvetlen felhívással induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)
Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.1.4) Szolgáltatás-megrendelés
III.1.4.1) Eljárás típusa
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt
meghívásos
gyorsított meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény nélküli tárgyalásos
gyorsított tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd
tervpályázat
a Kbt. 21/B. §-a alapján közbeszerzési eljárás nélkül megkötött szerződés
 (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
hirdetménnyel induló tárgyalásos
közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
közvetlen felhívással induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.1.5) Szolgáltatási koncesszió
III.1.5.1) Eljárás típusa
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
hirdetménnyel induló tárgyalásos
közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
közvetlen felhívással induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
III.2.1) Árubeszerzés
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
124. § (2) a)
124. § (2) b)
125. § (1)
125. § (2) a)
125. § (2) b)
125. § (2) c)
125. § (4) a)
125. § (4) b)
125. § (4) c)
125. § (4) d)

 (száma)
(értéke)
—————————– (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ————————–
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
252. § (1) a)
252. § (1) b)
252. § (1) c)
125. § (2) b)
125. § (4) a)
125. § (4) b)
125. § (4) c)
125. § (4) d)


 (száma)
(értéke)
—————————– (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ————————–
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos árubeszerzés az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
124. § (2) a)
124. § (2) b)
124. § (2) c)
125. § (1)
125. § (2) a)
125. § (2) b)
125. § (2) c)
125. § (3) a)
125. § (3) b)
139. § (2)

 (száma)
(értéke)
—————————– (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ————————–
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:
 (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
252. § (1) a)
252. § (1) b)
252. § (1) c)
125. § (2) b)
125. § (3) a)
125. § (3) b)

 (száma)
(értéke)
—————————– (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ————————–
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:
 (száma) (értéke)
III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
124. § (2) a)
124. § (2) d)
125. § (2) a)
125. § (2) c)
125. § (3) b)
124. § (2) b)
125. §(1)
125. § (2) b)
125. § (3) a)
125. § (5)

 (száma)
(értéke)
—————————– (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ————————–
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a közösségi eljárásrendben:
 (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
252. § (1) a)
252. § (1) b)
252. § (1) c)
252. § (1) d)
252. § (1) g)
252. § (1) d)
125. § (2) b)
125. § (3) a)
125. § (3) b)
125. § (5)

 (száma)
(értéke)
—————————– (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ————————–
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:
 (száma) (értéke)

IV. szakasz: további információk
IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások
szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):
IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
IV.5.1) A Kbt. 53. §-a (7) bekezdésének alkalmazása
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.5.2) A Kbt. 57. §-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazása
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.5.3) A Kbt. 58. §-a (5) bekezdésének alkalmazása
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.5.4) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.5.5) A Kbt. 68. §-a (5) bekezdésének alkalmazása
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.5.6) Zöld közbeszerzések összesen
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
IV.6.1) A szociális szempont a műszaki leírás (Kbt. 58. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.6.2) A szociális szempont az alkalmassági feltételek (Kbt. 66. és 67. §) meghatározása során került figyelembe vételre
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.6.3) A szociális szempont a bírálati szempontok (Kbt. 57. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.6.4) A szociális szempont a szerződéses feltételek [Kbt. 53. §-ának (7) bekezdése] meghatározása során került figyelembe vételre
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.6.5) Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 17/A. §)
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 70. §-ának (2) bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 1
közbeszerzések értéke: 48 500 000
IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 253. §) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.10) Az összegezés feladásának dátuma: 2011/05/26 (év/hó/nap)