AZ ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS 2010. OKTÓBER 30. ELŐTT

9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
Az éves statisztikai összegezés
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Az ajánlatkérő neve és címe
Hivatalos név:
Radnóti Miklós Színház
Postai cím:
Nagymező utca 11.
Város/Község:
Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Komáromi György gazdasági igazgató
Telefon:
+36-1/322-0376
E-mail:
komaromi@radnótiszinhaz.hu
Fax:
+36-1/322-0376
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.radnotiszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közjogi szervezet
Regionális/helyi szintű X
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont] Egyéb
II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok
II.1) A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. IV. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
Száma: 0
Érték:
II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
Száma: 1
Értéke: 29 500 000
III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó Részletes adatok
III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
III.1.1) Árubeszerzés
III.1.1.1) Eljárás típusa
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
nyílt
meghívásos
gyorsított meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény nélküli tárgyalásos
gyorsított tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd
 (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
X hirdetménnyel induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos
1 (száma)
29 500 000 (értéke)
—————(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban: 1 (száma) 29 500 000 (értéke)
III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
42512000-8 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 29 500 000 (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban: 1 (száma) 29 500 000 (értéke)
III.1.2) Építési beruházás
III.1.2.1) Eljárás típusa
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
nyílt
meghívásos
gyorsított meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény nélküli tárgyalásos
gyorsított tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd
 (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
hirdetménnyel induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos
 (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.1.3) Építési koncesszió
III.1.3.1) Eljárás típusa
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
nyílt
meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény nélküli tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd
 (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
hirdetménnyel induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos
 (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)
Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.1.4) Szolgáltatás-megrendelés
III.1.4.1) Eljárás típusa
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
nyílt
meghívásos
gyorsított meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény nélküli tárgyalásos
gyorsított tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd
tervpályázat
 (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
hirdetménnyel induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos
 (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.1.5) Szolgáltatási koncesszió
III.1.5.1) Eljárás típusa
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
hirdetménnyel induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos
 (száma)
(értéke)
—————(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)————–
Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
- (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)
—————————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——————————-
Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
III.2.1) Árubeszerzés
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
124. § (2) a)
124. § (2) b)
125. § (1)
125. § (2) a)
125. § (2) b)
125. § (2) c)
125. § (4) a)
125. § (4) b)
125. § (4) c)
125. § (4) d)

 (száma)
(értéke)
—————————– (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ————————–
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
252. § (1) a)
252. § (1) b)
252. § (1) c)
125. § (2) b)
125. § (4) a)
125. § (4) b)
125. § (4) c)
125. § (4) d)

 (száma)
(értéke)
—————————– (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ————————–
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos árubeszerzés az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)
III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
124. § (2) a)
124. § (2) b)
124. § (2) c)
125. § (1)
125. § (2) a)
125. § (2) b)
125. § (2) c)
125. § (3) a)
125. § (3) b)
139. § (2)

 (száma)
(értéke)
—————————– (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ————————–
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:
 (száma) (értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
252. § (1) a)
252. § (1) b)
252. § (1) c)
125. § (2) b)
125. § (3) a)
125. § (3) b)

 (száma)
(értéke)
—————————– (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ————————–
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:
 (száma) (értéke)
III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
252. § (1) a)
252. § (1) b)
252. § (1) c)
125. § (2) b)

 (száma)
(értéke)
—————————– (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ————————–
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:
 (száma) (értéke)
IV. szakasz: további információk
IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások
szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):
IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
IV.5.1) A Kbt. 53. §-a (7) bekezdésének alkalmazása
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.5.2) A Kbt. 57. §-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazása
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.5.3) A Kbt. 58. §-a (5) bekezdésének alkalmazása
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.5.4) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.5.5) A Kbt. 68. §-a (5) bekezdésének alkalmazása
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.5.6) Zöld közbeszerzések összesen
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
IV.6.1) A szociális szempont a műszaki leírás (Kbt. 58. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.6.2) A szociális szempont az alkalmassági feltételek (Kbt. 66. és 67. §) meghatározása során került figyelembe vételre
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.6.3) A szociális szempont a bírálati szempontok (Kbt. 57. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.6.4) A szociális szempont a szerződéses feltételek [Kbt. 53. §-ának (7) bekezdése] meghatározása során került figyelembe vételre
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.6.5) Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 17/A. §)
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 70. §-ának (2) bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 
közbeszerzések értéke:
IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 253. §) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 1
közbeszerzések értéke: 29 500 000
IV.10) Az összegezés feladásának dátuma: 2011/05/26 (év/hó/nap)